En virkelig god idé for stort set alle foreninger er at oprette en eller flere konti på Instagram. Det er en mulighed for med få enkle billeder at udbrede kendskabet til foreningen og engagere nye som gamle eksisterende medlemmer.

Hvis foreningen har flere afdelinger er det en god idé med en konto for hver afdeling. Du kan godt give andre adgang til de enkelte konti, så det ikke er dig, der sidder med alle afdelinger. Derudover er det fra den enkelte konto muligt at skifte videre til de andre konti.

  • Post minimum et billede om ugen
  • Bed evt. medlemmer om at sende billeder i kan poste 
  • Post aldrig nærbilleder uden tilladelse 
  • "Tag" medlemmer der optræder på billeder

Instagram er blevet meget populært og anvendes i flere tilfælde oftere blandt nogle end Facebook. Det er ikke så kompliceret, og man siger jo at "et billede siger mere end 1000 ord".