Klubmodul og CFR - medlemstal.dk

Klubmodul har gjort det nemt og effektivt for klubber og foreninger at tilgå det Centrale ForeningsRegister. Vi har i Klubmodul udviklet en god sammenkobling med CFR - medlemstal.dk, så der er mulighed for at opdatere klubbens informationer direkte fra Klubmodul til CFR. De informationer, der tastes ind i Klubmodul, vil automatisk blive gemt i CFR, og er dermed synlige og søgbare med det samme på medlemstal.dk 
Centralt ForeningsRegister (CFR) er en portal udviklet af DIF, DGI og Firmaidrætten til registrering af foreninger og klubbers medlemsindberetning. Medlemstallene anvender CFR til at beregne tilskud til de forskellige idrætter. Ligeledes anvender CFR også medlemsindberetningen til at analysere udviklingen i idrætten.

Ensartede regler

Med indberetning via CFR er der ingen tvivl om tallene eller kriterierne for tallene. Optælling af medlemmer i klubber eller flerstrengede foreninger fungerer nu efter hensigten, jævnfør de gældende regler udstukket fra CFR.

I CFR registreres kontingentbetalende aktive medlemmer.
Et kontingentbetalende aktivt medlem defineres af CFR, som et medlem der har betalt aktivt kontingent i et kalenderår, og som har været medlem i mindst 3 måneder i kalenderåret. Hvis en person er medlem af både et fodboldhold og et gymnastikhold, og betaler kontingent til begge afdelinger, så registreres medlemmet to gange i Centralt ForeningsRegister.

I CFR er det også muligt at registrere aktive medlemmer, der dyrker særlige discipliner. Når man registrerer i en “underkategori” i det Centrale ForeningsRegister, fører det ikke til en dobbeltregistrering af kontingentbetalende medlemmer.

De velkendte funktioner, der altid har været i Klubmodul, ligger nu under dette modul. Det er muligt at opdele medlemmer på køn, alder, medlemskaber etc.
Mere information om Centralt ForeningsRegister kan ses på medlemstal.dk