Alle foreninger bør have billeder på deres hjemmeside, mange billeder. Det er billederne der skaber liv og viser hvad der sker, viser glæden og begejstringen.
Brug flere videoer, de kan vise en særlig stemning der er helt unik. Vi vil allesammen gerne se flere billeder og flere videoer.
Billeder er den stille medlemsrekruttering, for hvem vil ikke gerne være en del af det skønne fællesskab!

Men, del ikke billeder af medlemmer på hverken hjemmeside, eller sociale medier med mindre du har fået lov. Sørg for at indhent samtykke fra medlemmet eller dem der ellers optræder på billederne. Tror det eller ej, det fylder rigtig meget hos medlemmet eller dets forældre. Med rette, alt for mange steder på nettet optræder billeder der absolut ikke er givet tilladelse til.
Et billede bliver på nettet for evigt, nogle billeder kan leve deres eget liv i mange år uden personen på billedet hverken ønsker det eller kan gøre noget.

Jeg vil ikke komme ind på det strafferetlige konsekvenser der kan være forbundet med at dele billeder uden samtykke, det står klart for de fleste efterhånden tror jeg.

  • Opret nogle gode nemme regler eller guidelines for deling af billeder på jeres platforme
  • Hav en ansvarlig der tjekker alle billeder
  • Fjern billeder hvor der er tvivl om samtykke
  • Benyt evt. et system ala Klubmodul så du altid har styr på medlemmernes samtykke

Ønsker en person at få fjernet sit eller deres barns billede fra jeres platforme, så gør det, Min klare opfordring er at man ikke skal gå ind i en diskussion om hvorvidt billedet er offentligt, lovligt eller ej.

Brug endelig flere billeder og videoer, alle har dem, spørg efter dem, det er så godt på hjemmesiden og andre steder.