CFR - CENTRALT FORENINGSREGISTER

Klubmodul har udviklet en god sammenkobling mellem CFR - medlemstal.dk, så der er mulighed for at opdatere klubbens informationer direkte fra Klubmodul til CFR. De informationer der tastes ind i Klubmodul vil automatisk blive gemt i CFR og er dermed synlige og søgbare med det samme på medlemstal.dk.
 
 

 
Ensartede regler

Med indberetning via CFR er der ingen tvivl om tallene eller kriterierne for tallene. Optælling af medlemmer i klubber eller flerestrengede foreninger fungerer nu efter hensigten, jævnfør de gældende regler udstukket fra CFR.
De velkendte funktioner der altid har været i Klubmodul ligger nu under dette modul. Det er muligt at opdele medlemmer på køn, alder, medlemskaber etc.
 
Mere information kan ses på medlemstal.dk